Tagasiside teatajatele

Sellelt lehelt leiate info Rahapesu Andmebüroo poolt antud tagasiside kohta kohtustatud isikute sektoritele

Rahapesu Andmebüroo (RAB) andis kõigile kohustatud isikute sektoritele tagasisidet teatamiskohustuse täitmise kohta

7. aprillil 2021 saatis RAB kõigile turuosaliste sektoritele teatamiskohustuse täitmist käsitlevad tagasisidearuanded, mis põhinevad kohustatud isikute poolt 2020. aasta jooksul RAB-le esitatud teadete analüüsil. Üheksale suuremale teatajale saatis RAB üksikasjalikuma individuaalse tagasiside.

Sektoripõhised tagasisidearuanded koostas RAB krediidiasutustele, finantseerimisasutustele, virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, hasartmängukorraldajatele, kauplejatele ja kinnisvaravahendajatele ning muudele teatavatele mittefinantsettevõtetele ja kutsealadele (konsultatsioonisektor ja avalik-õiguslikest ametikandjatest kohustatud isikud). Viimaste seast andis RAB veel eraldi tagasisidet Notarite Kojale. 

Sektoripõhine tagasiside saadeti 18-le turuosaliste kutseühendusele ja katusorganisatsioonile ning kõigile tegevusloaga finantseerimisasutustele, valuutavahetusteenuse pakkujatele, virtuaalvääringuteenuse pakkujatele, hasartmängukorraldajatele, äriühinguteenuse pakkujatele ning väärismetalli, vääriskivide kokkuostu ning hulgimüügiga tegelevatele ettevõtetele.

Viimati uuendatud 09.04.2021