Kohtulahendid

Siit lehelt saad infot kohtulahendite kohta, kus isik või isikud on süüdi või õigeks mõistetud karistusseadustiku § 394 (rahapesu) järgi.

Avalikud kohtulahendid leiad kohtulahendite registrist, lahendeid on võimalik otsida numbri järgi.

 • Tartu ringkonnakohtu 9.01.2020 otsus nr 1-15-6497
 • Harju maakohtu 29.01.2020 otsus nr 1-20-30
 • Harju maakohtu 13.03.2020 otsus nr 1-20-828
 • Harju maakohtu 17.03.2020 otsus nr 1-20-1291
 • Viru maakohtu 7.04.2020 otsus nr 1-20-1319
 • Harju maakohtu 10.05.2020 otsus nr 1-20-1205
 • Harju maakohtu 18.05.2020 otsus nr 1-20-1994
 • Harju maakohtu 11.06.2020 otsus nr 1-20-2061
 • Harju maakohtu 26.06.2020 otsus nr 1-20-3799
 • Riigikohtu 7.12.2020 otsus nr 1-17-3371 
 • Viru maakohtu 17.01.2019 otsus nr 1-16-10090
 • Harju maakohtu 31.01.2019 otsus nr 1-19-619
 • Harju maakohtu 13.03.2019 otsus nr 1-19-1400
 • Tartu maakohtu 8.04.2019 otsus nr 1-19-1845
 • Harju maakohtu 7.05.2019 otsus nr 1-18-6825
 • Harju maakohtu 8.05.2019 otsus nr 1-18-10195
 • Harju maakohtu 30.05.2019 otsus nr 1-19-3891
 • Harju maakohtu 13.08.2019 otsus nr 1-19-5475
 • Harju maakohtu 7.11.2019 otsus nr 1-19-8864
 • Viru maakohtu 20.11.2019 otsus nr 1-19-5363
 • Tartu ringkonnakohtu 19.01.2018 määrus nr 1-17-7040
 • Viru maakohtu 26.01.2018 otsus nr 1-18-556
 • Harju maakohtu 26.03.2018 otsus nr 1-18-1011
 • Tartu maakohtu 22.03.2018 otsus nr 1-17-9879
 • Harju maakohtu 24.09.2018 otsus nr 1-18-7381
 • Harju maakohtu 26.09.2018 otsus nr 1-18-7073
 • Harju maakohtu 27.09.2018 otsus nr 1-18-5988
 • Harju maakohtu 30.11.2018 otsus nr 1-18-6408
 • Viru maakohtu 26.01.2017 otsus nr 1-16-10255
 • Harju maakohtu 25.05.2017 otsus nr 1-17-4570
 • Tartu maakohtu 25.05.2017 otsus nr 1-17-3854
 • Tallinna ringkonnakohtu 20.06.2017 otsus nr 1-15-2640
 • Viru maakohtu 21.07.2017 otsus nr 1-17-6380
 • Tartu ringkonnakohtu 8.06.2017 otsus nr 1-15-9048
 • Pärnu maakohtu 13.09.2017 otsus nr 1-17-7478
 • Harju maakohtu 20.09.2017 otsus nr 1-17-8196
 • Harju maakohtu 25.09.2017 otsus nr 1-17-6845
 • Harju maakohtu 13.10.2017 otsus nr 1-15-693
 • Viru maakohtu 15.11.2017 otsus nr 1-17-6387
 • Harju maakohtu 20.12.2017 otsus nr 1-17-11019
 • Viru maakohtu 22.06.2016 otsus nr 1-14-8004
 • Harju maakohtu 2.08.2016 otsus nr 1-16-6227
 • Harju maakohtu 1.06.2016 otsus nr 1-16-4302
 • Harju maakohtu 3.05.2016 otsus nr 1-15-8500
 • Harju maakohtu 29.04.2016 otsus nr 1-16-2850
 • Viru maakohtu 8.01.2016 otsus nr 1-15-8187
 • Harju maakohtu 17.02.2016 otsus nr 1-16-813
 • Harju maakohtu 9.01.2015 otsus nr 1-14-106222015
 • Harju maakohtu 21.01.2015 otsus nr 1-14-10667
 • Harju maakohtu 28.01.2015 otsus nr 1-14-10535
 • Viru maakohtu 5.02.2015 otsus nr 1-15-923
 • Viru maakohtu 13.02.2015 otsus nr 1-15-1212
 • Harju maakohtu 23.02.2015 otsus nr 1-15-596
 • Harju maakohtu 25.02.2015 otsus nr 1-15-857
 • Tallinna ringkonnakohtu 8.04.2015 otsus nr 1-14-6618
 • Viru maakohtu 15.05.2015 otsus nr 1-14-5535
 • Harju maakohtu 21.05.2015 otsus nr 1-15-3648
 • Riigikohtu 22.06.2015 otsus nr 3-1-1-94-14
 • Viru maakohtu 29.06.2015 otsus nr 1-15-4713
 • Viru maakohtu 29.07.2015 otsus nr 1-15-4978
 • Harju maakohtu 22.09.2015 otsus nr 1-15-7126
 • Viru maakohtu 20.10.2015 otsus nr 1-15-7712
 • Viru maakohtu 26.10.2015 otsus nr 1-13-9945
 • Tartu ringkonnakohtu 30.10.2015 otsus nr 1-13-10945
 • Harju maakohtu 9.11.2015 otsus nr 1-15-6396
 • Harju maakohtu 30.12.2015 otsus nr 1-15-6305
 • Tallinna Ringkonnakohtu otsus 24.01.2014 nr 1-12-12457
 • Tartu Maakohtu otsus 31.01.2014 nr 1-13-9993
 • Viru Maakohtu otsus 7.02.2014 nr 1-13-11063
 • Pärnu Maakohtu otsus 12.03.2014 nr 1-14-1520
 • Harju Maakohtu otsus 24.03.2014 nr 1-14-2122
 • Harju Maakohtu otsus 16.04.2014 nr 1-14-3068
 • Harju Maakohtu otsus 16.04.2014 nr 1-14-3162
 • Harju Maakohtu otsus 30.04.2014 nr 1-13-11578
 • Viru Maakohtu otsus 13.05.2014 nr 1-14-3325
 • Harju Maakohtu otsus 5.06.2014 nr 1-14-4669
 • Viru Maakohtu otsus 26.05.2014 nr 1-12-12498
 • Tallinna ringkonnakohtu otsus 26.06.2014 nr 1-12-5792
 • Harju Maakohtu otsus 11.09.2014 nr 1-14-5784
 • Viru Maakohtu otsus 11.09.2014 nr 1-14-5453
 • Tartu Ringkonnakohtu otsus 2.10.2014 nr 1-13-10662
 • Harju Maakohtu otsus 7.10.2014 nr 1-14-7801
 • Harju Maakohtu otsus 16.10.2014 nr 1-14-7378
 • Viru Maakohtu otsus 30.10.2014 nr 1-14-4501
 • Pärnu Maakohtu otsus 24.11.2014 nr 1-13-8826
 • Viru Maakohtu otsus 26.11.2014 nr 1-14-9176
 • Viru Maakohtu otsus 10.12.2014 nr 1-14-10478
 • Harju Maakohtu otsus 11.12.2014 nr 1-14-10246
 • Harju Maakohtu otsus 15.12.2014 nr 1-14-9881
 • Tallinna maakohtu otsus 16.12.2014 nr 1-14-10323
 • Harju Maakohtu otsus 17.12.2014 nr 1-14-8727
 • Pärnu Maakohtu otsus 3.10.2013 nr 1-11-14397
 • Tallinna Ringkonnakohtu otsus 8.11.2013 nr 1-12-12477
 • Tallinna Ringkonnakohtu otsus 4.12.2013 nr 1-13-7311
 • Harju Maakohtu otsus 16.12.2013 nr 1- 13-8482
 • Viru Maakohtu otsus 14.01.2013 nr 1-10-17141
 • Harju Maakohtu otsus 19.02.2013 nr 1-12-11283
 • Harju Ringkonnakohtu otsus 25.02.2013 nr 1-09-5861
 • Viru Maakohtu otsus 28.03.2013 nr 1-10-5678
 • Tartu Ringkonnakohtu otsus 7.05.2013 nr 1-12-1894
 • Viru Maakohtu otsus 1.07.2013 nr 1-13-2875
 • Viru Maakohtu otsus 25.07.2013 nr 1-12-10207
 • Harju Maakohtu otsus 13.09.2013 nr  1-13-7656
 • Harju Maakohtu otsus 15.10.2013 nr 1-13-8970
 • Harju Maakohtu otsus 17.10.2013 nr 1-13-5845
 • Harju Maakohtu otsus 22.10.2013 nr 1-13-9204
 • Harju Maakohtu otsus 22.11.2013 nr 1-13-6889
 • Tartu Maakohtu otsus 2.11.2012 nr 1-10-17258
 • Harju Maakohtu otsus 3.10.2012 nr 1-12-8185
 • Viru Maakohtu otsus 25.09.2012 nr 1-12-7315
 • Viru Maakohtu otsus 27.08.2012 nr 1-12-5150
 • Harju Maakohtu otsus 1.08.2012 nr 1-12-6117
 • Viru maakohtu otsus 8.05.2012 nr 1-12-127
 • Harju maakohtu otsus 16.03.2012 nr 1-12-2261
 • Viru Maakohtu otsus 13.02.2012 nr 1-11-3714
 • Viru Maakohtu otsus 07.02.2012 nr 1-12-82
 • Viru Maakohtu otsus 02.02.2012 nr 1-12-1065
 • Harju Maakohtu otsus 31.01.2012  nr 1-12-380
 • Viru Maakohtu otsus 13.01.2012 nr 1-09-14381
 • Harju Maakohtu otsus 02.12.2011 nr 1-11-13316
 • Viru Maakohtu otsus 22.11.2011 otsus nr 1-11-3783
 • Viru Maakohtu otsus 18.11.2011 nr 1-11-12468
 • Viru Maakohtu otsus 09.11.2011 nr 1-10-11354
 • Harju Maakohtu otsus 19.10.2011 nr nr 1-11-5648
 • Harju Maakohtu otsus 19.09.2011 nr 1-11-9938
 • Harju Maakohtu otsus 19.09.2011 nr 1-10-5435
 • Viru Maakohtu otsus 31.08.2011 nr 1-11-7748
 • Harju Maakohtu 17.06.2011 otsus nr 1-10-8250
 • Riigikohtu 3.06.2011 otsus nr 3-1-1-41-11
 • Tartu Ringkonnakohtu 27.05.2011 otsus nr 1-10-6820
 • Tartu Maakohtu 10.05.2011 otsus nr 1-11-1409
 • Riigikohtu 03.05.2011 otsus nr 3-1-1-21-11
 • Harju Maakohtu otsus 30.03.2011 nr 1-10-17372
 • Harju Maakohtu otsus 3.03.2011 nr 1-09-17604
 • Harju Maakohtu otsus 3.03.2011 nr 1-10-13641
 • Harju Maakohtu otsus 27.12.2010 nr 1-09-10314
 • Harju Maakohtu otsus 20.12.2010 nr 1-10-14022
 • Harju Maakohtu 16.12.2010 otsus nr 1-10-13815
 • Riigikohtu otsus 13.12.2010 nr 3-1-1-68-10
 • Viru Maakohtu otsus 21.10.2010 nr 1-10-13819
 • Harju Maakohtu otsus 27.09.2010 nr 1-09-16841
 • Viru Maakohtu otsus 24.08.2010 nr 1-08-75
 • Harju Maakohtu otsus 25.06.2010 nr 1-10-4995
 • Tartu Maakohtu otsus 28.05.2010 nr 1-10-2540
 • Viru Maakohtu otsus 21.05.2010 nr 1-10-2500
 • Viru Maakohtu 05.05.2010 otsus nr 1-09-10112
 • Tartu Maakohtu otsus 19.04.2010 nr 1-10-2185
 • Viru Maakohtu otsus 13.04.2010 nr 1-10-1335
 • Harju Maakohtu otsus 8.04.2010 nr 1-10-2854
 • Harju Maakohtu otsus 5.04.2010 nr 1-10-3591
 • Harju Maakohtu otsus 29.03.2010 nr 1-09-5578
 • Harju Maakohtu otsus 19.03.2010 nr 1-10-3296
 • Tartu Maakohtu otsus 15.03.2010 nr 1-09-9121
 • Viru Maakohtu 25.01.2010 otsus nr 1-08-10506
 • Viru Maakohtu 19.01.2010 otsus nr 1-10-520
 • Riigikohtu 30.11.2009 otsus nr 3-1-1-101-09
 • Harju Maakohtu otsus 16.11.2009 nr 1-09-17752
 • Harju Maakohtu otsus 03.11.2009 nr 1-08-16113
 • Tartu Maakohtu otsus 26.10.2009 nr 1-09-13457
 • Harju Maakohtu otsus 19.10.2009 nr 1-09-1894
 • Tartu Maakohtu otsus 29.01.2009 nr 1-08-8522
 • Harju Maakohtu otsus 17.09.2009 nr 1-09-10321
 • Tartu Maakohtu otsus 4.09.2009 nr 1-09-11850
 • Viru Maakohtu otsus 21.07.2009 nr 1-09-9470
 • Tartu Maakohtu 19.06.2009 otsus nr 1-06-6912
 • Harju Maakohtu otsus 18.06.2009 nr 1-09-8563
 • Harju Maakohtu otsus 11.02.2009 nr 1-08-11425
 • Tartu Maakohtu otsus 30.12.2008 nr 1-08-17131
 • Viru Maakohtu otsus 16.09.2008 nr 1-08-10135
 • Viru Maakohtu otsus 12.09.2008 nr 1-08-7543
 • Harju Maakohtu otsus 12.06.2008 nr 1-08-167
 • Tartu Maakohtu otsus 26.03.2008 nr 1-08-2795
 • Tartu Maakohtu otsus 18.01.2008 nr 1-07-915
 • Tartu Maakohtu otsus 14.01.2008 väärteoasjas 4-07-4261
 • Tartu Maakohtu otsus 21.11.2007 nr 1-07-12915
 • Harju Maakohtu otsus 18.09.2007 nr 1-07-8428
 • Tartu Maakohtu otsus 23.08.2007 nr 1-07-13768
 • Harju Maakohtu otsus 12.06.2007 nr 1-07-5805
 • Tartu Maakohtu otsus 27.03.2007 nr 1-06-7361
 • Tartu Maakohtu otsus 16.11.2006 nr 1-04-128
 • Riigikohtu 19.09.2005 otsus nr 3-1-1-74-05
 • Riigikohtu 27.06.2005 otsus nr 3-1-1-34-05
 • Tallinna Linnakohtu otsus 20.09.2005 nr 1-1020/05
 • Tartu Ringkonnakohtu otsus 21.02.2005 nr 1-646/2003
 • Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi otsus 6.12.2004 nr 2-1/893/04
 • Tartu Maakohtu otsus 8.10.2004 nr 1-464/2003
 • Tallinna Linnakohtu otsus 21.09.2004 nr 1-2317/03

Viimati uuendatud 09.03.2021