Rahapesu Andmebürool valmis rahvusvahelise koostöö analüüs

Rahapesu Andmebüroo (RAB) 2020. aasta rahvusvahelise koostöö analüüsi kohaselt oli RABile tehtud välispäringutes levinuim seos Eestis avatud pangakontod. Põhjuseks on peamiselt rahvusvaheliste maksevahendajate ja virtuaalvääringu teenusepakkujate Eestis avatud pangakontod.
    • Jaga

Rahapesu Andmebüroo pressiteade
08.04.2021

 


Enimlevinuimaks raha liikumise suunaks oli 2020. aastal RABile saadetud välispäringu juhtumite puhul raha transiit läbi Eesti, kus Eesti pangakontodele laekunud raha liikus edasi teistesse riikidesse. RABile laekunud välispäringutes küsis välispartner tihti infot ka Eesti kontodelt laekunud raha kohta. Levinuimad raha päritolumaad olid Soome, Saksamaa, Venemaa, Leedu, Valgevene, Läti ja Ukraina. Nendest riikidest sai RAB 2020. aastal kõige rohkem välispäringuid. Aastatel 2016-2020 tegi RAB rahvusvahelist koostööd 102 riigi ja jurisdiktsiooniga, sealjuures kõikide Euroopa riikidega.


„Väliskoostöö analüüs näitab, et rahvusvahelisel koostööl on rahapesu ja kuritegevuse tõkestamisel laiemalt väga oluline roll. Välispäringutes kajastuvad juhtumid viitavad rahvusvahelistele rahapesuvõrgustikele, mis võivad ilma välispartnerite infota meile suures osas nähtamatuks jääda. Lisaks võimaldab järjest aktiivsem välissuhtlus saada teavet Eestiga seotud isikute kahtlastest tehingutest  väljaspool Eestit. Seega täiendab välispartneritelt laekuv info RABi olemasolevat teavet ning võimaldab näha suuremat pilti,“ selgitas RABi juhi kohusetäitja Marget Lundava.

Analüüsi kohaselt hindavad välispartnerid koostööd RABiga kõrgelt ja see tuleb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel igapäevatöös kasuks. Valminud analüüsi eesmärgiks oli anda süsteemne ja üldistatud pilt välisriikide rahapesu andmebüroode poolt Eesti Rahapesu Andmebüroole saadetud välisinfost 2020. aastal. 


Analüüsiga saab tutvuda RABi kodulehel vajutades SIIA