Riigilõiv tegevusloa taotlemise eest on finantseerimisasutusena tegutsemise ning virtuaalvääringu teenuse osutamise tegevusloa taotlemisel 3300 eurot, teiste tegevusloa liikide puhul on riigilõiv 345 eurot.

Riigilõivu tasumiseks vajalik info

Saaja: Rahandusministeerium

Viitenumber: 2900083015

A/A numbrid:

SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)

Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)

LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

Selgituse märkimine

Riigilõivu makse selgituses märgi „rahapesu andmebüroo tegevusloa taotlus“ ja ettevõtte nimi, kelle eest riigilõiv tasuti.

Riigilõivu tasumise kohta saab rohkem teavet siit.

Riigilõivu tagastamine

Enne taotluse läbivaatamist taotluse tagasi võtmisel, taotluse läbi vaatamata jätmisel ja enammakstud riigilõivu korral on maksjal õigus riigilõiv tagasi taotleda. 

Selleks esita riigilõivu tagastamise taotlus täites järgnev ankeet: 


Allkirjasta taotlemiseks vajalik dokument digitaalselt. Saada allkirjastatud konteiner aadressile rahapesu@fiu.ee. E-kirja pealkirjaks märkige: „Riigilõivu tagastamise taotlus“.

Rahapesu Andmebüroo teeb otsuse riigilõivu tagastamise kohta ja tagastamisele kuuluva riigilõivu tagastab 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates

Tagastamise õigus aegub 2 aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti.

Riigilõivu tagastamist reguleerib Riigilõivuseadus.

Viimati uuendatud 14.04.2021