Rahvusvahelised finantssanktsioonid

Sellele lehele oleme koondanud ÜRO ja EL-i kehtestatud rahvusvahelised finantssanktsioonid

ÜRO ja EL-i kehtestatud rahvusvahelised finantssanktsioonid

EL Nõukogu tegi, 2. detsembril muudatused Valgevene sanktsioonirežiimis:

 1. Nõukogu otsustas teha muudatused seoses olukorraga Valgevenes kehtestatud piiravates meetmetes.

Arvestades Valgevene olukorra tõsidust ja vastavalt Euroopa Ülemkogu 21.–22. oktoobril 2021 vastu võetud järeldustele, et ei aktsepteerita  kolmandate riikide katseid kasutada rändajaid ära poliitilistel eesmärkidel ja mõisteti hukka kõik hübriidrünnakud liidu piiridel, otsustas nõukogu lisada loetellu 17 isikut ja 11 üksust, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2021/2125, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2021/2124, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 artikli 8a lõiget 1.

Muudatused jõustusid 2. detsembri õhtul.

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 23.novembri otsusest võttis  Euroopa Komisjon muudatuse EL õigusaktidesse ülevõtmiseks vastu rakendusmääruse (EL) 2021/2108, millega muudetakse 323. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002. Muudatusega lisati sanktsiooninimekirja üks isik.  

Muudatus jõustus täna, 01.12.2021

ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 23. novembril lisada  sanktsiooninimekirja ühe isiku, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu, sissesõidupiirangut ja relvaembargot. Täpne info isiku kohta on leitav dokumendis:

Muudatuse ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8. (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) ning EL nõukogu määruse (EÜ) 881/2002 alusel.

EL Nõukogu tegi 18. novembril muudatused piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis, millega võeti üle ÜRO Julgeolekunõukogu 9. novembril 2021 tehtud otsus, millega lisati sanktsiooniloetellu kolm isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2021/2016, millega rakendatakse otsust 2014/932/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2021/2015, millega rakendatakse määruse (EL) nr 1352/2014.

Muudatused jõustusid täna, 18. novembril.

EL Nõukogu tegi 15. novembril muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

 1. EL Nõukogu otsustas 15. novembril teha muudatuse  Valgevene vastu suunatud piiravates meetmetes ning kehtestada  täiendav sanktsiooniloetellu kandmise kriteerium, et oleks võimalik kohaldada sihipäraseid piiravaid meetmeid nende füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, kes korraldavad sellist Lukašenka režiimi tegevust või aitavad kaasa sellisele tegevusele, millega hõlbustatakse liidu välispiiride ebaseaduslikku ületamist või keelatud kaupade üleandmist ja piirangutega kaupade, kaasa arvatud ohtlike kaupade, ebaseaduslikku üleandmist liidu territooriumile.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1990, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2021/1985, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 765/2006.

Muudatused jõustuvad homme, 17. novembril.

 1. EL Nõukogu otsustas 15. novembril teha muudatuse  Valgevene vastu suunatud piiravates meetmetes ning kehtestada soovimatute tagajärgede vältimiseks teatavad erandid keelust pakkuda Valgevene valitsusele ning Valgevene avalik-õiguslikele asutustele ja ametitele kindlustust ja edasikindlustust.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1989, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2021/1986, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 765/2006.

Muudatused jõustuvad homme, 17. novembril.

 1. EL Nõukogu otsustas 15. novembril teha muudatused  Süüria vastu suunatud piiravates ning lisada sanktsioonide nimekirja 4 isikut ja ajakohastada viie isikuga seotud teavet. Süüria sanktsioonide nimekirja kantud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Nimekirja kantud üksuste suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.  Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo, finantsteenuste osutamisega seonduvad keeldud, luksuskaupade, väärtmetallide, kultuuriväärtuste ja naftasaaduste importimise keeld ning piirangud kahesuguse kasutusega kaupadele.​​​​

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1984, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2021/1983, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012.

Muudatused jõustusid, 15. novembril.

EL Nõukogu tegi 11. novembril muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

1. EL Nõukogu otsustas pikendada 14. novembrini 2022. a. piiravaid meetmeid seoses olukorraga Venezuelas ning ajakohastada 26 isiku loetellu kandmise põhjendusi, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib Venezuela režiimis relvaembargo ja siserepressioonideks kasutatava varustuse embargo.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1965, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074, ning rakendusmääruse (EL) 2021/1959, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063.

Muudatused jõustuvad homme, 13. novembril.

2. EL Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust pikendada 12. novembrini 2022.a. piiravaid meetmeid seoses Türgi ebaseadusliku puurimistegevusega Vahemere idaosas ning ajakohastada kahe isiku andmeid, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1966, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1894, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2021/1960, millega rakendatakse määrust (EL) 2019/1890.

Muudatused jõustuvad homme, 13. novembril.

EL Nõukogu otsustas 9. novembril teha muudatused piiravates meetmetes seoses olukorraga Liibüas. Nõukogu leidis, et ühe isiku kanne tuleks kustutada. Liibüa sanktsioonirežiimi loetelus olevate isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtivad relvaembargo, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade embargo ning laevade ja lendudega seotud keelud.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1942, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333, ning rakendusmääruse (EL) 2021/1932, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 artikli 21 lõiget 2.

Muudatused jõustuvad homme, 11. novembril 2021.

EL Nõukogu otsustas 4. novembril teha muudatused piiravates meetmetes seoses olukorraga Liibüas. Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu komitee otsusest, lisada üks isik selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, viidi vastav muudatus sisse ka EL õigusesse. Sanktsioonirežiimi loetelus olevate isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib Liibüa sanktsioonirežiimis relvaembargo, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade embargo ning laevade ja lendudega seotud keelud.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1910, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333, ning rakendusmääruse (EL) 2021/1909, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 artikli 21 lõiget 2.

Muudatused jõustusid 4. novembril 2021.

EL Nõukogu on teinud muudatusi kolmes sanktsioonirežiimis:

1.      Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust pikendada 31. oktoobrini 2022 Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravaid meetmeid. Selleks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1893, millega muudetakse otsust 2010/573/ÜVJP. Piiravatest meetmetest rakendatakse sissesõidupiirangut, kuid hetkel ei ole ühtegi isikut kantud selliste isikute nimekirja, kelle suhtes tuleb meetmeid kohaldada.

Muudatused jõustuvad homme, 30. oktoobril.

 1. Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo DV sanktsioonikomitee 29. juunil tehtud muudatustes sanktsioonirežiimis, viis EL nõukogu 22. oktoobril muudatused sisse EL õigusaktidesse, millega muudetakse selliste isikute ja üksuste kindlaksmääramise kriteeriume, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1807 (2008) punktides 9 ja 11 sätestatud piiravaid meetmeid. Piiravad meetmed hõlmavad relvaembargot ning rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning sissesõidupiirangut.

  Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2021/1866, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2021/1863, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005.

  Muudatused jõustusid 26. oktoobril.

 1. EL Nõukogu otsustas 23. oktoobril pärast korrapärast ülevaatust pikendada 27. oktoobrini 2022. Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid. Selleks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1867, millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP. Piiravad meetmed hõlmavad rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning sissesõidupiirangut.

  Muudatus jõustus 26. oktoobril.

EL Nõukogu on teinud muudatusi  kolmes sanktsioonirežiimis:

 1. EL nõuogu otsustas 18. oktoobril muuta Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu 29. juulil vastu võetud resolutsioonist 2588 (2021), millega laiendatakse relvaembargo erandeid ja piiravate meetmete kohaldamisala.

  Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1823, millega muudetakse otsust millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2021/1819, millega muudetakse määrust (EL) nr 224/2014 (artikkel 3 punkt e ja artikkel 5 lõige 3).
   
 2. EL Nõukogu otsustas 18. oktoobril teha muudatused ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravates meetmetes. Muudatustega otsustati piiravaid meetmeid kohaldada kuni 31. oktoobrini 2021 ning pikendada piiravate kehtivust 31. oktoobrini 2022.

  Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (EL) 2021/1825, millega muudetakse otsuse (ÜVJP) 2016/1693 artikkel 6 lõige 5.
   
 3. Nõukogu otsustas 18. oktoobril pikendada 31. oktoobrini 2022 piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis.

  Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1826, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763.

  Sanktsioonirežiimi nimekirja kantud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatused jõusutvad täna, 20. septembril 2021.

Nõukogu otsustas 11. oktoobril pikendada keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid 16. oktoobrini 2022. Piiravad meetmed hõlmavad sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu ning üksuste suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Kokku on sanktsioonialuste isikute ja üksuste loetelus 15 isikut ja 2 üksust.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1799, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544.

Muudatused jõustuvad homme, 13. oktoobril.

Nõukogu otsustas 11. oktoobril pikendada Nicaragua vastu suunatud piiravaid meetmeid  15. oktoobrini 2022.  Piiravad meetmed hõlmavad sissesõidukeeldu ning varade külmutamise kohustust. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1800, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1720.

Muudatused jõustuvad homme, 13. oktoobril.

Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust 11. oktoobril ajakohastada kandeid isikute, üksuste ja asutuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks kanda 8 isikut, kes on osalenud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavas või ohustavas tegevuses.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1792, millega muudetakse nõukogu otsust 2014/145/ÜVJP,  ning rakendusmääruse (EL) 2021/1791, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014.

Muudatused jõustuvad täna, 12. oktoobril.

Euroopa Komisjon tegi 24. septembril muudatused Iraagi majandus- ja finantssuhetes kehtestatud spetsiifilistes piirangutes tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonikomitee 21. septembri otsusest, millega otsustati eemaldada 1 üksus loetelust, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.  Muudatuste jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2021/1715, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003.

Muudatus jõustus 28. septembril.
 

Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust 10. septembril pikendada kuni 15. märtsini 2022 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Nõukogu otsustas ülevaatuse tulemusena ajakohastada kandeid 19 isiku ning 6 üksuse kohta. Kokku on sanktsioneeritute nimekirja kantud 177 isikut ja 48 üksust, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeldu ning külmutamise kohustust.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1470, millega muudetakse nõukogu otsust 2014/145/ÜVJP,  ning rakendusmääruse (EL) 2021/1464, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 269/2014

Muudatused jõustuvad täna, 14. septembril. 
 

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 6. septembri otsusest võttis  Euroopa Komisjon muudatuse EL õigusaktidesse ülevõtmiseks vastu rakendusmääruse (EL) 2021/1460, millega muudetakse 322. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002. Muudatusega kustutati sanktsiooninimekirjast ühe isiku kanne. 

Muudatus jõustub 11.09.2021. a. 

EL Nõukogu otsustas 5. augustil teha muudatused kolmes sanktsioonirežiimis:

Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust teha muudatuse Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravates meetmetes. Nõukogu leidis, et tuleks ajakohastada 10. isiku ja ühe üksuse kohta käivaid põhjendusi ja 5. isiku tuvastamisandmeid. Loeteludes olevate isikute ja üksuste suhtes tuleb jätkuvalt kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1304, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849 ning rakendusmääruse (EL) 2021/1300, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509

Muudatus jõustus 7. augustil.

Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust teha muudatuse Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravates meetmetes. Nõukogu leidis, et 5 isiku andmeid tuleks ajakohastada. 

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1305, millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2021/1301, millega rakendatakse määrust (EL) nr 1284/2009.

Muudatus jõustus 7. augustil.

Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust teha muudatuse teatavate Guinea-Bissau Vabariigi rahu, julgeolekut või stabiilsust ohustavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravates meetmetes. Nõukogu leidis, et 2 isiku kanded tuleks kustutada, kelle suhtes kohaldati piiravaid meetmeid. Guinea-Bissau sanktsioonirežiimis kehtivad sissesõidupiirangu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1306, millega muudetakse otsust 2012/285/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2021/1302, millega rakendatakse määrust (EL) nr 377/2012.

Muudatus jõustus 7. augustil.

EL Nõukogu otsustas 2. augustil teha muudatuse Nicaragua vastu suunatud piiravates meetmetes. Tulenevalt ÜVJP kõrge esindaja avaldusest, tuleks lisada loetelusse kaheksa isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning varade külmutamise kohustust. Lisaks on EL valmis kehtestama täiendavaid piiravaid meetmeid.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1278, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1720 ning rakendusmääruse (EL) 2021/1276, millega rakendatakse määrust (EL) 2019/1716.

Muudatus jõustus 3. augustil.
 

EL Nõukogu otsustas 29. juulil teha muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

 • Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust teha muudatused Iraani vastu suunatud piiravate meetmete režiimis. Tulenevalt Üldkohtu otsustest jäeti loetelust välja üks isik. Muudatustega ajakohastati ka andmeid 8 isiku ning 13 üksuse kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo, kahesuguse kasutusega kaupade importimise piirangud ning kauplemispiirangud teatud metallidele, tarkvarale ning tuumaprogrammi arendamisel kaasa aidata võivatele kaupadele.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1252, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2021/1242, millega rakendatakse määrust (EL) 267/2012

Muudatused jõustuvad homme, 31 juulil.

 • Nõukogu otsustas pärast korralist ülevaatust teha muudatused piiravates meetmetes seoses olukorraga Liibüas. Nõukogu leidis, et ühe surnud isiku kanne tuleb kustutada ning teiste loeteludes olevate isikute suhtes tuleb jätkuvalt kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks otsustas nõukogu ajakohastada ühe isiku andmeid ning kustutada ühe isiku kande, kelle suhtes piiravad meetmed kehtisid kuni 2. aprillini 2021. Lisaks kehtib Liibüa sanktsioonirežiimis relvaembargo, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade embargo ning laevade ja lendudega seotud keelud.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1251, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333, ning rakendusmääruse (EL) 2021/1241, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 artikli 21 lõiget 2. 

Muudatused jõustuvad homme, 31 juulil.
 

EL Nõukogu otsustas 19. juulil ajakohastada  selliste isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artiklite 2, 3 ja 4 alusel terrorismivastaseid erimeetmeid. Loetelu korrapärasel läbivaatusel tegi nõukogu kindlaks, et sellese kantud isikud, rühmitused ja üksused on osalenud terroriaktides käesoleva õigusakti tähenduses ning nende suhtes tuleks jätkuvalt kohaldada piiravaid meetmeid. Nimekirja kantud 14 isiku ja 21 rühmituse või üksuse suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1192, millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2021/142, ja rakendusmääruse (EL) 2021/1188, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2021/138.

Muudatused jõustuvad 21. juulil. 
 

Olles hinnanud Minski kokkulepete täitmist 24. juuni Euroopa Ülemkogu kohtumisel, otsustas EL nõukogu 12. juulil pikendada kuni 31. jaanuarini 2022 piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas. Tegemist on sektoraalsete sanktsioonidega, ehk need on suunatud konkreetsete majandusvaldkondade ja mitte isikute suhtes. Konkreetsed piirangud hõlmavad relvade, kahesuguse kasutusega kauba ja energiatööstuses kasutatava tundliku tehnoloogia eksportimise ning seotud teenuste osutamise keeldu, relvade puhul ka impordi- ja seotud teenuste osutamise keeldu, teatud finantsinstrumentide omandamise keeldu ning teatud ettevõtetele laenu ja krediidi andmise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1144, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP. Ülal nimetatud keeldusid kohaldatakse jätkuvalt nõukogu määruse (EL) 833/2014 alusel.

Muudatus jõustub 14. juulil.
 

ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee otsustas 30. juunil teha muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis. Muudatustega eemaldati sanktsioonide nimekirjast üks üksus, kelle suhtes ei pea enam kohaldama rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu. Täpsem info on kättesaadav lisatud manusest.

Iraagi suhtes kehtivad jätkuvalt relvaembargo ning kultuuriväärtustega ja naftasaadustega kauplemise piirangud.

Muudatuste ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud muudatust ja piiranguid riigisisese õiguse alusel Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8.  (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) kohaselt ning EL nõukogu määruse (EÜ) 1210/2003 (finantssanktsioon) alusel.

Euroopa Komisjoni 6. juuli 2021 rakendusmäärusega  (EL) 2021/1111, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003,  viidi allpool viidatud muudatused (ühe üksuse eemaldamine loetelust) sisse ka EL õigusesse.

EL Nõukogu otsustas eile, 24. juunil teha muudatused seoses olukorraga Valgevenes kehtestatud piiravates meetmetes ning kehtestada sihipärased majandusmeetmed vastavalt Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. mai 2021 üleskutsele vastuseks Ryanair lennu sundmaandumisele, millega ohustati lennuohutust, ning ajakirjanik Raman Pratassevitši ja Sofia Sapega kinnipidamisele Valgevene ametivõimude poolt, ning arvestades inimõiguste tõsiste rikkumiste eskaleerumist Valgevenes ning kodanikuühiskonna, demokraatliku opositsiooni ja ajakirjanike, samuti rahvusvähemustesse kuuluvate isikute vägivaldset represseerimist. 

Uued piirangud hõlmavad: 

 • Keeldu interneti ning mobiili ja telefonivõrgu kaudu toimuva jälgimis- ja infopüüdmisseadmete, tehnoloogia, tarkvara Valgevenesse müügiks, üleandmiseks, tarnimiseks, ekspordiks, samuti on keelatud teenuste osutamine ja tehnilise abi osutamine; 
 • Keeldu kahesuguse kasutusega kaupade või tehnoloogia  otseseks või kaudseks müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks, ekspordiks sõjaliseks kasutuseks Valgevenes;
 • Keeldu tubakatoode valmistamiseks ja tootmiseks kasutatavate kaupade otseks või kaudseks müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks, ekspordiks Valgevenesse;
 • Naftasaaduste Valgevenest ostmise, üleandmise või importimise keeldu; 
 • Kaaliumkloriidi sisaldavate toodete Valgevenest ostmise, üleandmise või importimise keeldu; 
 • Keelatud on väärtpaberitehingud, investeerimisteenuste osutamine, laenude andmine Valgevene valitsusele, avalik-õiguslike asutustele, äriühingutele, ametitele, olulistele krediidiasutustele; 
 • Keelatud on kindlustus- ja edasikindlustusteenused Valgevene valitsusele, avalik-õiguslike asutustele, äriühingutele, ametitele või nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele; 
 • Keelatud on kõik maksed ja väljamaksed Euroopa Investeerimispanga poolt Valgevene ametiasutustele;
 • Liikmesriigid peavad võtma vajalikke meetmeid, et piirata Valgevene osalust mitmepoolsetes arengupankades, mille liikmed nad on, eelkõige IBRD ja EBRD, hääletades muu hulgas vastu uute laenude andmisele ilma et see mõjutaks erasektori väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamise projekte.

Lisaks tühistati relvade ning siserepressioonideks kasutatava varustuse ekspordikeelu erandid laskesuusatamises kasutatava varustuse ning väikesekaliibriliste spordirelvade suhtes.

Lisaks tuleb juba kehtivate piiravate meetmete kohaselt  Valgevene sanktsioonirežiimis kohaldada 166 isiku ja 15 üksuse suhtes sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. (Viimased muudatused kehtestati 21. Juunil 2021) ning Valgevene lennueettevõtjatele EL õhuruumis ülelennukeeldu ning juurdepääsukeeldu EL lennujaamadesse (alates 5.juunist 2021).

Uute piirangute jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1031, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, ning määruse (EL) 2021/1030, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006.

Muudatused jõustusid  täna, 25. juunil. 
 

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 17. juuni otsusest võttis  Euroopa Komisjon muudatuse EL õigusaktidesse ülevõtmiseks vastu rakendusmääruse (EL) 2021/1016, millega muudetakse 321. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002. Muudatusega lisati sanktsiooninimekirja üks isik.  

Muudatus jõustus 22.06.
 

EL Nõukogu tegi 21. juunil muudatused Valgevene ja Myanmari sanktsioonirežiimides: 

Nõukogu otsustas teha muudatused seoses olukorraga Valgevenes kehtestatud piiravates meetmetes. 

Arvestades inimõiguste tõsiste rikkumiste eskaleerumist Valgevenes ning kodanikuühiskonna, demokraatliku opositsiooni ja ajakirjanike, samuti rahvusvähemustesse kuuluvate isikute vägivaldset represseerimist ning vastavalt Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. mai 2021 järeldustele Minskis aset leidnud Ryanairi lennu sundmaandumist, millega ohustati lennundusohutust, ning ajakirjanik Raman Pratassevitši ja Sofia Sapega kinnipidamist Valgevene ametivõimude poolt, otsustas nõukogu lisada loetellu 78 isikut ja 7 üksust, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2021/1002, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2021/997, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006.

Ryanairi vahejuhtumi tõsidust arvesse võttes, otsustas nõukogu eraldi veel ühe üksuse lisamise, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. 

Selleks et vältida antud lisamise soovimatuid tagajärge, otsustas nõukogu täiendada erandite loetelu, mille puhul liikmesriigi pädev asutus võib anda erandeid rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustusest ning kättesaadavaks tegemise keelust. Erandite hulka lisatakse lendude käitamine humanitaareesmärkidel, rahuvsvahelise lapsendamismenetluse raames ning kohtumistel osalemiseks Valgevene kriisile lahenduse leidmiseks, EL lennuettevõtja hädaolukorras maandumiseks, õhkutõusmiseks või ülelennuks Valgevenest, või lennuohutusküsimustega tegelemiseks. 

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1001,  millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, määruse (EL) 2021/996, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006 ning rakendusmääruse (EL) 2021/999,  millega rakendatakse artikli 8a lõiget 1.

Nõukogu otsustas teha muudatused seoses olukorraga Myanmaris kehtestatud piiravates meetmetes. Võttes arvesse jätkuvat keerulist olukorda Myanmaris/Birmas, otsustas nõukogu lisada loetellu 8 isikut ja 4 üksust, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1000, millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP,  ning rakendusmääruse (EL) 2021/998, millega rakendatakse määrust (EL) nr 401/2013.

Kõik muudatused jõustusid täna, 21. juunil. 
 

EL Nõukogu otsustas 21. juunil pikendada kuni 23. juunini 2022 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimisega. 

Piiravad meetmed on kehtestatud osana mittetunnustamise poliitikast ning hõlmavad erinevaid finants- ja investeerimisteenuste osutamise keelde Krimmis ning Sevastopolis. Keelatud on ka piirkonnast pärit kaupade sissevedu ELi territooriumile ning transpordi-, telekommunikatsiooni-, energia- ja nafta, gaasi ning maavarade sektorist pärinevate kaupade eksport Krimmi ja Sevastopolisse ning nende infrastruktuuri ehitamisega seotud tegevuste osutamine. Samuti on keelatud osutada turismiteenuseid. 

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1010, millega muudetakse otsust 2014/386/ÜVJP. Jätkuvalt kehtib ka nõukogu määrus (EL) 692/2014

Pikendamine jõustub 23. juunil.
 

ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 17. juunil lisada sanktsiooninimekirja ühe isiku, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu, sissesõidupiirangut ja relvaembargot. Täpne info isiku kohta leitav lisatud manusest. 

Muudatuse ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8.  (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) ning EL nõukogu määruse (EÜ) 881/2002 alusel.
 

EL Nõukogu otsustas 27. mail pärast korrapärast ülevaatust pikendada Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid kuni 1. juunini 2022. Lisaks otsustas nõukogu eemaldada sanktsioonide nimekirjast 5 surnud isikut ning ajakohastada andmeid loetelus oleva 25 isiku ja 3 üksuse kohta. Sanktsioonide nimekirja kantud 283 isiku suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, ning 70 üksuse suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.  Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo, finantsteenuste osutamisega seonduvad keeldud, luksuskaupade, väärtmetallide, kultuuriväärtuste ja naftasaaduste importimise keeld ning piirangud kahesuguse kasutusega kaupadele.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/855, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2021/848, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012

Muudatused jõustusid, 29. mail.

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Sudaani sanktsioonide komitee 5. märtsi otsusest, teha muudatus nimetatud sanktsioonirežiimis, viis nõukogu 20. mail vastava muudatuse sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega eemaldati loetelust üks isik, kelle suhtes ei tule enam kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2021/815, millega rakendatakse otsust 2014/450/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2021/804, millega rakendatakse määruse (EL) nr 747/2014 artikli 15 lõiget 3.

Muudatused jõustusid 21. mail.

EL Nõukogu otsustas eile, 17. mail korralise ülevaatuse tulemusel pikendada küberrünnete vastu suunatud piiravate meetmete kehtivust kuni 18. maini 2022.  Kehtivas loetelus on  8 isikut ja 4 üksust, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Need isikud, üksused ja asutused vastutavad küberrünnete või küberründekatsete eest, toetasid neid või olid nendega seotud või hõlbustasid neid, sealhulgas OPCW vastu suunatud küberründekatsed ning WannaCry ja NotPetya, samuti operatsiooni Cloud Hopper nime all tuntud küberründed, ning Saksamaa föderaalparlamendi (Saksamaa Liidupäev) vastu suunatud küberründed. 

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/796, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/797. Jätkuvalt kehtib määrus (EL) 2019/796.

Muudatus jõustus 19. mail.
 

EL Nõukogu otsustas 6. mail teha muudatused Süüria vastu suunatud piiravates meetmetes, millega ajakohastati ühe isiku andmeid, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/751, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2021/743, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012

Muudatused jõustuvad 8. mail.

EL Nõukogu tegi, 29. aprillil muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

Nõukogu otsustas korralise ülevaatuse tulemusel  pikendada seoses olukorraga Myanmaris/Birmas kehtestatud piiravate meetmete kehtivust kuni 30. aprillini 2022. Lisaks ajakohastati kahe sanktsiooninimekirja kantud isiku andmeid. Nimekirjas oleva 35 isiku ja 2 üksuse suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning sissesõidupiirangut. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo ning piirangud kahesuguse kasutusega kaupade, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade ja telekommunikatsioonivahendite ekspordile ning kaitsekoostöö piirang.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/711, millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP (viimane muudatus (ÜVJP) 2021/639), ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2021/706, millega rakendatakse määrust (EL) nr 401/2013 (viimane muudatus (EL) 2021/638)

Muudatused jõustuvad homme, 1. mail.

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee 5. aprilli otsusest, teha muudatus nimetatud sanktsioonirežiimis, viis nõukogu vastava muudatuse sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega eemaldati loetelust üks üksus, kelle suhtes ei tule enam kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2021/712, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP (viimane muudatus (ÜVJP) 2021/636), ning rakendusmääruse nr (EL) 2021/707, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (viimane muudatus (EL) 2021/628) artikli 17 lõiget 3.


Muudatused jõustusid täna, 30. aprillil.

EL Nõukogu otsustas 23. aprillil teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Liibüas. Nõukogu otsustas eemaldada kande ühe surnud isiku kohta.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2021/672, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333, ning nõukogu rakendusmääruse  (EL) 2021/667, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 artikli 21 lõiget 2. 

Muudatused jõustuvad homme, 27. aprillil.

Komisjoni 21. aprilli rakendusmäärusega (EL) 2021/655,  millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga, viidi allpool toodud ÜRO Iraagi sanktsioonirežiimi muudatused (6 üksuse eemaldamine) sisse ka EL õigusesse.

Muudatused jõustusid 23. aprillil. 

EL nõuogu otsustas 16. aprillil muuta Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonikomitee 22. veebruari otsusest, millega ajakohastati ühe isiku andmeid, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2021/636, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2021/636, ning rakendusmääruse (EL) 2021/628, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 artikli 17 lõiget 3.

Muudatused jõustusid 19. aprillil. 

Nõukogu otsustas eile, 19. aprillil muuta Myanmari vastu suunatud piiravaid meetmeid. Võttes arvesse jätkuvat keerulist olukorda Myanmaris/Birmas,  otsustas nõukogu lisada 10 isikut ja 2 ettevõtet loetellu, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/639, millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2021/638, millega rakendatakse määrust (EL) nr 401/2013.

Muudatused jõustusid 19. aprillil. 

ÜRO julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonikomitee otsustas 15. aprillil teha muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis, muudatustega eemaldati loetelust 6 üksust, kelle suhtes ei pea enam kohaldama rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu. Täpsem info üksuste kohta on kättesaadav lisatud manusest.

Muudatuste ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud muudatusi riigisisese õiguse alusel Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8.  (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) kohaselt.
 

EL Nõukogu otsustas eile, 15. aprillil teha muudatused ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravates meetmetes. Muudatustega otsustati lisada sanktsioonialuste isikute loetellu üks isik, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu ning kelle suhtes on kehtestatud ka relvaembargo.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/613, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693, ning rakendusmääruse (EL) 2021/612, millega rakendatakse määrust (EL) 2016/1686.

Muudatused jõustusid eile, 15. aprillil.

EL Nõukogu otsustas eile, 12. aprillil teha muudatused Iraani inimõiguste rikkumistega seotud piiravates meetmetes:
 
Nõukogu otsustas lisada teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete, mis on kehtestatud seoses olukorraga Iraanis,  kohaldamise loetellu 8 isikut ja 3 üksust (vanglad), kes on seotud tõsiste inimõiguste rikkumistega Iraanis 2019. aasta novembris meeleavaldustele reageerimisel. Nimetatud isikute ja üksuste suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. 
 
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2021/585, millega rakendatakse otsust 2011/235/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2021/584, millega rakendatakse määrust (EL) 359/2011.
 
Muudatused jõustusid eile, 12. aprillil.
 
Nõukogu otsustas korralise ülevaatuse tulemusel pikendada kuni 13. aprillini 2022 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses olukorraga Iraanis. Lisaks otsustas nõukogu eemaldada nimekirjast ühe isiku ning ajakohastada andmeid sanktsioonide nimekirja kantud 34 isiku ja ühe üksuse kohta, kes on seotud tõsiste inimõiguste rikkumistega Iraanis ja kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. 
 
Lisaks kehtib telekommunikatsiooniseadmete ning siserepressioonideks kasutada võidava varustuse eksportimise keeld Iraani.
 
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/595, millega muudetakse otsust 2011/235/ÜVJP ning rakendusmääruse  (EL) 2021/587, millega rakendatakse määrust (EL) 359/2011.
 
Muudatused jõustusid täna, 13. aprillil.
 
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 6. aprilli  2021 otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis Euroopa Komisjon 9. aprillil vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Sellega muudeti ühte kannet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.
 
Muudatuse jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2021/589, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002.
 
Muudatused jõustuvad homme, 14. aprillil.
 

EL Nõukogu tegi 6. aprillil muudatused Somaalia vastu suunatud piiravatesse meetmetesse, millega võeti üle ÜRO Julgeolekunõukogu Somaalia sanktsioonikomitee 26. veebruaril 2021 tehtud otsus, millega lisati sanktsiooniloetellu kolm isikut (teavitus saadetud 02.03.2021). 
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2021/560, millega rakendatakse otsust 2010/231/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2021/559, millega rakendatakse määruse (EL) nr 356/2010 artiklit 12.

Muudatused jõustusid eile, 6. aprillil. 

ÜRO Julgeolekunõukogu Jeemeni sanktsioonikomitee otsustas 5. aprillil teha muudatused Jeemeni sanktsioonirežiimis. Muudatustega täpsustati ühe sanktsiooniloetelus oleva isiku andmeid (täpsem info järgnevas dokumendis). 

ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonikomitee otsustas 5 aprillil teha muudatused Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimis. Muudatustega eemaldati sanktsiooniloetelust üks üksus (täpsem järgnevad dokumendis). 

Muudatuste ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse ÜRO  JN sanktsioonikomiteede tehtud muudatusi Eestis riigisisese õiguse alusel Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8.  (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) kohaselt.
 

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 23. märtsi  2021 otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis Euroopa Komisjon 29. märtsil vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Sellega muudeti 8 kannet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

Muudatuse jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2021/549, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002.

Muudatused jõustusid täna, 31. märtsil.

Nõukogu otsustas lisada 11 isikut ja 4 üksust inimõiguste raskete rikkumiste vastu suunatud piiravate meetmete kohaldamise loetellu.  Nimetatud isikud ja üksused on seotud raskete inimõiguste rikkumistega  Hiinas, Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis (KRDV), Liibüas, Eritreas, Lõuna-Sudaanis ja Venemaal ja nende suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamises võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/481, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/1999, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2021/478, millega rakendatakse määrust (EL) 2020/1998.

Muudatused jõustusid täna, 22. märtsil.

Nõukogu otsustas muuta Myanmari vastu suunatud piiravaid meetmeid. Muudatustega täiendakse loetellu lisamise kriteeriumeid, et oleks võimalik lisada ka füüsilsi isikuid, kelle tegevus õõnestab Myanmaris/Birmas demokraatiat ja õigusriiki või ohustab rahu, julgeolekut ja stabiilsust ning juriidilisi isikuid, üksusi, asutusi kes on Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) omandis või kontrolli all, kes teenivad tulu Myanmari relvajõududele (Tatmadaw), toetavad neid või saavad neist kasu. Lisaks muudeti piiravate meetmete pealkirja.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/482, millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP, ning määruse (EL) 2021/479, millega muudetakse määrust (EL) nr 401/2013.

Lisaks otsustas nõukogu lisada 11 isikut  loetellu, kes on seotud sõjaväelise riigipöörde toimepanemisega Myanmaris ning kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Selleks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/483, millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2021/480, millega rakendatakse määrust (EL) nr 401/2013.

Mõlemad muudatused jõustusid täna, 22. märtsil.

Nõukogu otsustas eile, 4. märtsil pikendada teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete, mis on kehtestatud seoses olukorraga Ukrainas, kehtivust kuni 6. märtsini 2022.  Nõukogu otsustas sanktsioonialuste isikute nimekirjast välja jätta kaks isikut.  8 isiku suhtes tuleb jätkata rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustuse ning kättesaadavaks tegemise keelu kohaldamist. Ühe isiku suhtes tuleb meetmeid kohaldada kuni 6. septembrini 2021. Nimetatud isikud vastutavad Ukraina riigivara seadusevastase omastamise eest. 

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/394, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP ning rakendusmääruse  (EL) 2021/391,  millega rakendatakse määrust (EL) 208/2014.

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu 25. veebruaril vastu võetud resolutsioonist 2564 (2021) (viidatud allpool), millega kanti Jeemeni sanktsioonide kohaldamise loetellu üks isik, viis nõukogu täna, 5. märtsil muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2021/398, millega rakendatakse otsust 2014/932/ÜVJP, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2021/397, millega rakendatakse määrust (EL) nr 1352/2014.


Mõlemad muudatused jõustusid 5. märtsil.

EL Nõukogu otsustas täna lisada 4 isikut inimõiguste raskete rikkumiste vastu suunatud piiravate meetmete kohaldamise loetellu seoses Aleksander Navalnõi kinnipidamisega ja raskete inimõiguste rikkumistega Venemaal. Nimetatud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamises võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/372, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/1999, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2021/371, millega rakendatakse määrust (EL) 2020/1998.

Muudatused jõustusid täna, 2. märtsil. 

ÜRO Julgeolekunõukogu pikendas 25. veebruaril vastuvõetud resolutsiooniga 2564 (2021) Jeemeni vastu suunatud sanktsioone. Lisaks lisati sanktsioonide loetellu üks isik, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. 

Muudatuste ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid riigisisese õiguse alusel Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8. (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) kohaselt.

ÜRO Julgeolekunõukogu Somaalia sanktsioonikomitee otsustas 26. veebruaril teha muudatused Somaalia sanktsioonirežiimis. Muudatustega lisati sanktsioonide loetellu kolm isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Täpsem info lisatud isikute kohta on kättesaadav lisatud manusest. 

Muudatuste ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid riigisisese õiguse alusel Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8. (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) kohaselt.

EL Nõukogu otsustas täna teha muudatused seoses olukorraga Venezuelas kehtestatud piiravate meetmetes, lisades 19 isikut loetellu, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Lisaks kehtib antud režiimis ka relvaembargo ja siserepressioonideks kasutatava varustuse embargo.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/276, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074, ning rakendusmääruse (EL) 2021/275, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063.

Muudatused jõustusid täna, 22. veebruaril.

EL Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust pikendada Zimbabwe vastu suunatud piiravaid meetmeid kuni 20. veebruarini 2022. Sanktsiooninimekirjast jäeti välja üks surnud isik ning ülejäänud nimekirjas oleva kolme isiku suhtes otsustati pikendada piiravate meetmete kohaldamise peatamist kuni 20. veebruarini 2022. aastal. Lisaks täpsustati kahe isiku tuvastamisandmeid. Sanktsiooninimekirjas oleva üksuse suhtes tuleb jätkuvalt kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu, samuti kehtib relvade ja siserepressioonideks kasutada võidavate vahendite eksportimise keeld.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/258, millega muudetakse otsust 2011/101/ÜVJP, ning määruse (ÜVJP) 2021/251, millega muudetakse määrust (EÜ) 314/2004. Lisaks võttis Euroopa Komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2021/253, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 314/2004.

Muudatused jõustuvad 20. veebruaril. 

EL Nõukogu otsustas ajakohastada  selliste isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artiklite 2, 3 ja 4 alusel terrorismivastaseid erimeetmeid. Loetelu korrapärasel läbivaatusel tegi nõukogu kindlaks, et sellese kantud isikud, rühmitused ja üksused on osalenud terroriaktides käesoleva õigusakti tähenduses ning nende suhtes tuleks jätkuvalt kohaldada piiravaid meetmeid. Nimekirja kantud 14 isiku ja 21 rühmituse või üksuse suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/142, millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/1132, ja rakendusmääruse (EL) 2021/138, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2020/1128.

Muudatused jõustuvad homme, 9. veebruaril.
 

Euroopa Komisjon tegi 3. veebruaril muudatused Iraagi majandus- ja finantssuhetes kehtestatud spetsiifilistes piirangutes. Tehnilise ülevaatuse tulemusel kustutatakse üks asutus loetelust, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.  Muudatuste jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2021/131, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003

Muudatused jõustusid 5. veebruaril.

Euroopa Komisjon tegi 22. jaanuaril muudatused Iraagi majandus- ja finantssuhetes kehtestatud spetsiifilistes piirangutes tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonikomitee 18. jaanuari otsusest, millega otsustati kustutada kaks isikut loetelust, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.  Muudatuste jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2021/53, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003.

Muudatused jõustusid 26. jaanuaril.

1) EL Nõukogu otsustas 15. jaanuaril 2021 lisada Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohaldamise loetellu Süüria välisministri. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2021/30, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP,  ning rakendmusmääruse (EL) 2021/29, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012.

Muudatused jõustusid 15. jaanuaril 

2) Olles hinnanud Minski kokkulepete täitmist, otsustas nõukogu 17. detsembril pikendada kuni 31. juulini 2021 piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas. Tegemist on sektoraalsete sanktsioonidega, ehk need on suunatud konkreetsete majandusvaldkondade ja mitte isikute suhtes. Konkreetsed piirangud hõlmavad relvade, kahesuguse kasutusega kauba ja energiatööstuses kasutatava tundliku tehnoloogia eksportimise ning seotud teenuste osutamise keeldu, relvade puhul ka impordi- ja seotud teenuste osutamise keeldu, teatud finantsinstrumentide omandamise keeldu ning teatud ettevõtetele laenu ja krediidi andmise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/2143, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP. Ülal nimetatud keeldusid kohaldatakse jätkuvalt nõukogu määruse (EL) 833/2014 alusel.

Muudatus jõustus 19. detsembril.

3) Nõukogu otsustas 10. detsembril pärast ülevaatust pikendada Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid 12. detsembrini 2021. Piiravad meetmed on kehtestatud seoses valimisprotsessi takistamise ning sellega seotud inimõiguste rikkumistega ja hõlmavad relvaembargot ning rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning sissesõidupiirangut sanktsiooni nimekirja kantud isikute suhtes. Nõukogu otsustas ka sanktsioonialuste isikute loetelust välja jätta 1 isiku ning muuta 11 isiku kohta esitatud teavet.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/2033, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2019/2101, millega rakendatakse määruse (EÜ) 1183/2005 artiklit 9. 

Muudatused jõustusid 12. detsembril. 

4) Nõukogu otsustas 17. detsembril teha muudatused Kongo DV vastu suunatud piiratud meetmetes tuleneval ÜRO Julgeolekunõukogu 2. novembril võetud otsusest, millega ajakohastati ühe isiku tuvastamisandmeid. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/2144, millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2020/2133, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005.

Muudatused jõustusid 18. detsembril. 

5) Nõukogu otsustas 7. detsembril luua uue piiravate meetmete raamistiku,  võttes vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1999 ja määruse (EL) 2020/1998, mis käsitlevad  inimõiguste raskete rikkumiste vastu suunatud piiravaid meetmeid

Meetmetega kehtestatakse inimõiguste raskete rikkumiste eest vastutavate isikute või neid toetavate või nendega seotud isikute suhtes ELi liikmesriikide territooriumile sissesõidukeeld ning inimõiguste raskete rikkumiste eest vastutavate isikute, üksuste või asutuste või neid toetavate või nendega seotud isikute, üksuste või asutuste ELis asuvate rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustuse ning kättesaadavaks tegemise keelu. Kõrge esindaja ega ükski liikmesriik ei ole esialgu teinud ettepanekut ühegi isiku ega üksuse lisamiseks sanktsioonisubjektide nimekirja. Raamistikuga luuakse kõigepealt võimalus edaspidi lisada sanktsioonisubjektide loetellu konkreetseid isikuid või üksusi.

Õigusaktid jõustusid 8. detsembril. 

6) Euroopa Komisjon tegi 21. detsembril muudatused Iraagi majandus- ja finantssuhetes kehtestatud spetsiifilistes piirangutes tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonikomitee 16. detsembri 2020 otsusest, millega otsustati eemaldada üks üksus loetelust, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.  Muudatuste jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2020/2197, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003.

Muudatused jõustusid 24. detsembril.

7) Euroopa Komisjon tegi 7. detsembril muudatused Iraagi majandus- ja finantssuhetes kehtestatud spetsiifilistes piirangutes tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonikomitee 1. detsembri 2020 otsusest, millega otsustati kustutada üks isik ja 11 üksust loetelust, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.  Muudatuste jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2020/2003, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003.

Muudatused jõustusid 8. detsembril.

EL Nõukogu leppis 19. novembril kokku muudatustes Valgevene sanktsioonirežiimi:

1) Nõukogu otsustas lisada Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete sanktsioonialuste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste nimekirja 29 isikut ja 7 üksust , arvestades kodanikuühiskonna jätkuvat represseerimist Valgevenes. Lisatud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvade ja siserepressioonideks kasutada võidava varustuse ekspordi keeld.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/2130, millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/2129, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 artikli 8a lõiget 1.

Muudatused jõustusid 17. detsembril

EL Nõukogu tegi 20. novembril muudatused küberrünnete vastu suunatud piiravates meetmes. Muudatustega ajakohastati kahe sanktsioonialuse isiku kohta käivat teavet.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1748, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/797, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1744, millega rakendatakse määrust (EL) 2019/796.

Muudatused jõustuvad 24. novembril.

EL Nõukogu tegi eile, 12. novembril muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

1) Tulenevalt Üldkohtu otsusest tegi nõukogu muudatused Iraani vastu suunatud piiravates meetmetes, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikutega. Muudatustega kustutati sanktsioonialuste isikute ja üksuste loetelust üks üksus.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1699, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1695, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012.

Muudatused jõustuvad homme, 14. novembril.

2) Korralise ülevaatuse tulemusel otsustas nõukogu pikendada seoses olukorraga Venezuelas kehtestatud piiravate meetmete kehtivust kuni 14. novembrini 2021. Lisaks otsustati ajakohastada 14 isiku loetellu kandmise põhjendusi.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1700, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1696, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063.

Muudatused jõustusid 13. novembril.

EL Nõukogu tegi 6. novembril muudatused kolmes sanktsioonirežiimis:

1) Nõukogu otsustas lisada Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete sanktsioonialuste isikute nimekirja Aljaksandr Lukašenka ja veel 14 isikut, arvestades olukorra tõsidust Valgevenes jätkuvate kodanikuühiskonna ja opositsiooniaktivistide vastaste repressioonide tõttu. Lisatud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvade ja siserepressioonideks kasutada võidava varustuse ekspordi keeld.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1650, millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/1648, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 artikli 8a lõiget 1.

Muudatused jõustusid 6. novembril.

2) Nõukogu otsustas teha muudatused Süüria vastu suunatud piiravates meetmetes. Nõukogu otsustas lisada sanktsioonialuste isikute nimekirja 8 isikut, arvestades hiljutist ministrite ametisse nimetamist ning 16. oktoobril tehtud muudatuste täienduseks (rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1506, rakendusmäärus (EL) 2020/1505).

Sanktsioonide nimekirja kantud 288 isiku suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, ning 70 üksuse suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo, finantsteenuste osutamisega seonduvad keeldud, luksuskaupade, väärtmetallide, kultuuriväärtuste ja naftasaaduste importimise keeld ning piirangud kahesuguse kasutusega kaupadele.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1651, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2020/1649, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012.

Muudatused jõustusid 6. novembril.

3) Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust pikendada 12. novembrini 2021.a. piiravaid meetmeid seoses Türgi ebaseadusliku puurimistegevusega Vahemere idaosas ning ajakohastada kahe isiku andmeid, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1657, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1894, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/1655, millega rakendatakse määrust (EL) 2019/1890.

Muudatused jõustusid 9. novembril.

EL Nõukogu tegi 29. oktoobril muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

1. Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust pikendada 31. oktoobrini 2021 piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis. Lisaks täiendati andmeid kahe isiku kohta, kelle suhtes piiravaid meetmeid kohaldatakse. Selleks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1585, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763 ning rakendusmääruse (EL) 2020/1578, millega rakendatakse määrust (EL) 2015/1755. Nimekirja kantud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

2. Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust pikendada 31. oktoobrini 2021 Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravaid meetmeid. Selleks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1586, millega muudetakse otsust 2010/573/ÜVJP. Piiravatest meetmetest rakendatakse sissesõidupiirangut, kuid hetkel ei ole ühtegi isikut kantud selliste isikute nimekirja, kelle suhtes tuleb meetmeid kohaldada.


Muudatused jõustusid 31. oktoobril.

EL Nõukogu otsustas 23. oktoobril pärast korrapärast ülevaatust pikendada 27. oktoobrini 2021 Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid. Selleks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1556, millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP. Jätkuvalt kehtib määrus (EL) 1284/2009. Nimekirja kantud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatus jõustub homme, 27. oktoobril.

EL Nõukogu tegi eile, 22. oktoobril muudatused küberrünnete vastu suunatud piiravates meetmes. Nõukogu otsustas lisada sanktsioonialuste isikute ja üksuste loetelu kaks isikut ja ühe asutuse, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Need isikud ja asutus vastutavad 2015. aasta aprillis ja mais aset leidnud Saksamaa föderaalparlamendi (Saksamaa Liidupäev) vastu suunatud küberrünnete eest.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1537, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/797, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1536, millega rakendatakse määrust (EL) 2019/796.

Muudatused jõustusid 22. oktoobril.

1) Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo DV sanktsioonikomitee 19. augustil tehtud muudatustes sanktsioonirežiimis, viis EL nõukogu 16. oktoobril muudatused sisse EL õigusaktidesse. Muudatustega ajakohastati kandeid kahe isiku ja kolme üksuse suhtes.
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/150, millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1507, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005 (millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud) artiklit 9

Muudatused jõustusid 20. oktoobril.

2) Nõukogu otsustas 19. oktoobril pärast korralist ülevaatust pikendada ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid kuni 31. oktoobrini 2021. Lisaks ÜRO meetmetele kehtestatud piiravaid meetmeid tuleb kohaldada hetkel 5 isiku suhtes, kelle suhtes kehtib sissesõidupiirangu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ning kättesaadavaks tegemise keeld

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1516, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693. Lisaks kehtib määrus (EL) 2016/1686.
Muudatus jõustub 21. oktoobril.

EL Nõukogu otsustas täna, 16. oktoobril teha muudatused Süüria vastu suunatud piiravates meetmetes. Nõukogu otsustas lisada arvestades hiljutist ministrite ametisse nimetamist sanktsioonialuste isikute nimekirja 7 isikut ning ajakohastada andmeid 18 nimekirjas oleva isiku kohta.

Sanktsioonide nimekirja kantud 280 isiku suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, ning 70 üksuse suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo, finantsteenuste osutamisega seonduvad keeldud, luksuskaupade, väärtmetallide, kultuuriväärtuste ja naftasaaduste importimise keeld ning piirangud kahesuguse kasutusega kaupadele.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1506, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2020/1505, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012.

Muudatused jõustusid 16. oktoobril.

EL Nõukogu tegi eile, 14. oktoobril muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

1) Nõukogu otsustas teha muudatused keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaste piiravate meetmetes ja lisada sanktsioonialuste isikute loetellu 6 isikut ja ühe üksuse seoses Aleksander Navalnõi mürgitamisega Novitšoki rühma kuuluva toksilise närvimürgiga. Lisatud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu ning lisatud üksuse suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Kokku on sanktsioonialuste isikute ja üksuste loetelus nüüd 15 isikut ja 2 üksust.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1482, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/1480, millega rakendatakse määrust (EL) 2018/1542.

Muudatused jõustusid täna, 15 oktoobril.

1) Nõukogu otsustas teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Liibüas ja lisada sanktsioonialuste isikute loetelu ühe isiku tegevuse pärast, mis ohustab rahu, julgeolekut ja stabiilsust Liibüas, sealhulgas ÜRO relvaembargo rikkumiste pärast. Lisatud isiku suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Kokku on sissesõidukeeld kehtestatud 16 isiku suhtes ning varade külmutamine 20 isiku ja 19 üksuse suhtes. Lisaks kehtib Liibüa sanktsioonirežiimis relvaembargo, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade embargo ning laevade ja lendudega seotud keelud.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1483, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1481, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44.

Muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

1) Korralise ülevaatuse järel otsustas nõukogu pikendada keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid kuni 16. oktoobrini 2021 ning ajakohastada ühe isiku kohta teavet. Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1466, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/1463, millega rakendatakse määrust (EL) 2018/1542. Sanktsioonirežiimi kantud 9 isiku suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu ning ühe üksuse suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

2) Nõukogu otsustas korralise ülevaatuse järel pikendada kuni 15. oktoobrini 2021 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses olukorraga Nicaraguas. Sanktsioonialuste isikute loetellu on kantud 6 isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1467, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1720. Jätkuvalt kehtib määrus (EU) 2019/1716

Mõlemad muudatused jõustuvad homme, 14. oktoobril.

ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 8. oktoobril lisada sanktsiooninimekirja ühe isiku, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu, sissesõidupiirangut ja relvaembargot. Täpne info isiku kohta leitav lisatud manusest.

Muudatuse ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8. (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) ning EL nõukogu määruse (EÜ) 881/2002 alusel

EL Nõukogu otsustas täna, 2. oktoobril lisada Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete sanktsioonialuste isikute nimekirja 40 isikut, kes on vastutavad 9. augustil toimunud Valgevene presidendivalimiste tulemuste võltsimise, vägivalla ja põhjendamatute vahistamiste eest. Lisatud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvade ja siserepressioonideks kasutada võidava varustuse ekspordi keeld.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1388, millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, ning nõukogu rakendusmääruse (EÜ) nr 765/2006, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 artikli 8a lõiget 1.

EL Nõukogu tegi eile, 1. oktoobril muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

1) Nõukogu otsustas lisada seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega kehtestatud piiravate meetmete sanktsioonialuste isikute nimekirja 2 isikut ja 4 üksust, kes on osalenud Venemaad ja ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaart ühendava Kertši väina raudteesilla projekteerimises, rajamises või kasutamises. Lisatud isikute ja üksuste suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1368, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/1367, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014.

Muudatused jõustusid eile, 1. oktoobril.

2) Nõukogu otsustas teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Liibüas. Nõukogu otsustas ühe isiku suhtes kehtestatud piiravate meetmete kehtivust pikendada kuni 2. aprillini 2021 ning eemaldada kanded kahe isiku suhtes. Nimetatud isiku suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib Liibüa sanktsioonirežiimis relvaembargo, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade embargo ning laevade ja lendudega seotud keelud.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1385, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/1380, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 artikli 21 lõiget 2.

EL Nõukogu tegi eile muudatused kahes sanktsioonirežiimis:


1) Arvestades olukorda Liibüas, sh ÜRO relvarahu ja inimõiguste rikkumisi ning jätkuvat vägivalla eskaleerumist otsustas nõukogu teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Liibüas. Nõukogu otsustas lisada piiravate meetmete loetellu kaks inimõiguste rikkumise ja inimsmugeldamisega seotut isikut ning kolm relvaembargot rikkunud ettevõtet, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib Liibüa sanktsioonirežiimis relvaembargo, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade embargo ning laevade ja lendudega seotud keelud.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1310, millega millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/1309, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 art 21 lg 2.

Muudatused jõustusid eile, 21. septembril.

2) Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu 28. juulil vastu võetud resolutsioonist 2536 (2020), millega tehti muudatused Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimis, viis nõukogu muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega laiendati relvaembargo erandeid.
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1312, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP, ning määruse (EL) 2020/1311, millega muudetakse määrust (EL) nr 224/2014.

Muudatused jõustusid täna, 22. septembril.

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 10. septembri otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis Euroopa Komisjon 17. septembril vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Sellega muudeti 11 kannet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

Muudatuse jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2020/1297, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002.

Muudatused jõustusid 17. septembril.

EL Nõukogu otsustas eile, 10. septembril, pärast korrapärast ülevaatust pikendada kuni 15. märtsini 2021 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Nõukogu otsustas ülevaatuse tulemusena ajakohastada kandeid 41 isiku ning 28 üksuse kohta jätta kohta. Kokku on sanktsioneeritute nimekirja kantud 175 isikut ja 44 üksust, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeldu ning külmutamise kohustust.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsused (ÜVJP) 2020/1269, millega muudetakse nõukogu otsust 2014/145/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1267, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 269/2014.

Muudatused jõustuvad homme, 12. septembril.

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonikomitee 28. juuli ja 5. augusti otsustest, millega tehti muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis EL nõukogu vastavad muudatused 7. augustil ja 12. augustil sisse ka EL õigusaktidesse.

7. augusti muudatustetega uuendati 6 isiku andmeid, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1172, millega muudeti otsust 2013/798/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1171, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 artikli 17 lõiget 3. Muudatused jõustusid 10. augustil.

12. augusti muudatustega lisati loetellu 1 isik, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1195 ning rakendusmääruse (EL) 2020/1194. Muudatused jõustusid 13. augustil.
Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo.

EL Nõukogu otsustas 30.juulil teha muudatused järgmistes sanktsioonirežiimides:

1) Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravates meetmetes, et ajakohastada 19 isiku põhjendusi ning viie isiku ja kahe ettevõtte tuvastamisandmeid. Lisaks lisati kõigi füüsiliste isikute tuvastamisandmetesse sugu. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1136 (link), millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1129 (link), millega rakendatakse määrust (EL) 2019/796 .

Muudatused jõustuvad 1. augustil.

2) Selliste isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artiklite 2, 3 ja 4 alusel terrorismivastaseid erimeetmeid. Loetelu korrapärasel läbivaatusel tegi nõukogu kindlaks, et sellese kantud isikud, rühmitused ja üksused on osalenud terroriaktides käesoleva õigusakti tähenduses ning nende suhtes tuleks jätkuvalt kohaldada piiravaid meetmeid. Nõukogu leidis, et enam ei ole alust ühe isiku nimekirjas hoidmiseks. Nimekirja kantud 14 isiku ja 21 rühmituse või üksuse suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1132 (link), millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/20, ja rakendusmääruse (EL) 2020/1128 (link), millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2020/19.

Muudatused jõustuvad 1. augustil.

3) Piiravates meetmetes ISILi (Daeshi) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute vastu. Muudatustega otsustati lisada sanktsioonialuste isikute loetellu üks isik, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu ning kelle suhtes on kehtestatud ka relvaembargo.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1126 (link), millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693 ning rakendusmääruse (EL) 2020/1124 link, millega rakendatakse määrust (EL) 2016/1686.

Muudatused jõustusid 30. juulil.

4) Küberrünnete vastu suunatud piiravate meetmetes. Nõukogu otsustas lisada meetmete loetellu 6 isikut ja 3 üksust, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Need isikud, üksused ja asutused vastutavad küberrünnete või küberründekatsete eest, toetasid neid või olid nendega seotud või hõlbustasid neid, sealhulgas OPCW vastu suunatud küberründekatsed ning WannaCry ja NotPetya, samuti operatsiooni Cloud Hopper nime all tuntud küberründed.
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1127 (link), millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/797, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1125 (link), millega rakendatakse määrust (EL) 2019/796.

Muudatused jõustusid 30. juulil.

5) Piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Liibüas. Nõukogu leidis, et kõigi loeteludes olevate isikute suhtes tuleb jätkuvalt kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Tegemist on isikutega, kes takistavad või kahjustavad Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist. Nõukogu otsustas ajakohastada ühe isiku andmeid. Lisaks kehtib Liibüa sanktsioonirežiimis relvaembargo, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade embargo ning laevade ja lendudega seotud keelud.
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1137 (link) , millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1130 (link), millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44

Muudatused jõustuvad 1. augustil.

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 16. juuli otsusest võttis Euroopa Komisjon muudatuse ülevõtmiseks vastu rakendusmääruse (EL) 2020/1082, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002. Muudatusega lisati sanktsiooninimekirja üks isik.

Muudatus jõustus 22.07.2020

ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 16. juulil lisada sanktsiooninimekirja ühe isiku, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning sissesõidupiirangut ning kelle suhtes on kehtestatud ka relvaembargo. Täpne info isiku kohta on leitav lisatud manusest.

Muudatuse ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8. (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) ning EL nõukogu määruse (EÜ) 881/2002 alusel.

EL Nõukogu tegi 29. juunil järgmised piiravate meetmetega seotud otsused:

1) Olles hinnanud 19. juunil toimunud Ülemkogu kohtumisel Minski kokkulepete täitmist, otsustas nõukogu pikendada kuni 31. jaanuarini 2021 piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas. Tegemist on sektoraalsete sanktsioonidega, ehk need on suunatud konkreetsete majandusvaldkondade ja mitte isikute suhtes. Konkreetsed piirangud hõlmavad relvade, kahesuguse kasutusega kauba ja energiatööstuses kasutatava tundliku tehnoloogia eksportimise ning seotud teenuste osutamise keeldu, relvade puhul ka impordi- ja seotud teenuste osutamise keeldu, teatud finantsinstrumentide omandamise keeldu ning teatud ettevõtetele laenu ja krediidi andmise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/907, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP. Ülal nimetatud keeldusid kohaldatakse jätkuvalt nõukogu määruse (EL) 833/2014 alusel.

Muudatus jõustub 1. juulil.

2) Nõukogu otsustas teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Venezuelas. Nõukogu otsustas lisada piiravate meetmete kohaldamise nimekirja 11 isikut nende tegevuse tõttu demokraatia ja õigusriigi põhimõtete õõnestamisel Venezuelas. Kokku on nüüd sanktsiooninimekirja kantud 36 isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib antud režiimis ka relvaembargo ja siserepressioonideks kasutatava varustuse embargo.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/898, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074, ning rakendusmääruse (EL) 2020/897, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063.

Muudatused jõustusid 29. juunil.

EL nõukogu tegi 18. juunil järgmised piiravate meetmetega seotud otsused:

1) Nõukogu otsustas pikendada kuni 23. juunini 2021 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimisega.

Piiravad meetmed on kehtestatud osana mittetunnustamise poliitikast ning hõlmavad erinevaid finants- ja investeerimisteenuste osutamise keelde Krimmis ning Sevastopolis. Keelatud on ka piirkonnast pärit kaupade sissevedu ELi territooriumile ning transpordi-, telekommunikatsiooni-, energia- ja nafta, gaasi ning maavarade sektorist pärinevate kaupade eksport Krimmi ja Sevastopolisse ning nende infrastruktuuri ehitamisega seotud tegevuste osutamine. Samuti on keelatud osutada turismiteenuseid.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/850, millega muudetakse otsust 2014/386/ÜVJP. Jätkuvalt kehtib ka nõukogu määrus (EL) 692/2014.

Pikendamine jõustus 20. juunil.

2) Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust teha muudatused Iraani vastu suunatud piiravate meetmete režiimis. Muudatustega ajakohastati andmeid 8 isiku ning kahe üksuse kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo, kahesuguse kasutusega kaupade importimise piirangud ning kauplemispiirangud teatud metallidele, tarkvarale ning tuumaprogrammi arendamisel kaasa aidata võivatele kaupadele.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/849, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2020/847, millega rakendatakse määrust (EL) 267/2012.

Muudatused jõustusid 20. juunil.

EL Nõukogu otsustas 2. juunil teha muudatuse Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravates meetmetes tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu vastava komitee 11. mai otsusest, millega ajakohastati ühe üksuse andmeid.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/73, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2016/849, ning rakendusmääruse (EL) 2020/730, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509.

Muudatused jõustusid 3. juunil.

EL Nõukogu tegi 28. mail muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

1. Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust pikendada Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid kuni 1. juunini 2021. Lisaks otsustas nõukogu eemaldada sanktsioonide nimekirjast 4 isikut ja ühe üksuse ning ajakohastada andmeid nimekirjas olevate isikute ja üksuste kohta. Sanktsioonide nimekirja kantud 273 isiku suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, ning 70 üksuse suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo, finantsteenuste osutamisega seonduvad keeldud, luksuskaupade, väärtmetallide, kultuuriväärtuste ja naftasaaduste importimise keeld ning piirangud kahesuguse kasutusega kaupadele.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/719, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2020/716, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012.

Muudatused jõustusid, 30. mail.

2. Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee 5.mai otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis nõukogu vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatusega ajakohastati andmeid ühe isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/720, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2020/717, millega rakendatakse määruse (EL) 224/2014 artikli 17 lõiget 3.

Muudatused jõustusid 29. mail.

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 21. mai otsusest võttis Euroopa Komisjon muudatuse ülevõtmiseks vastu rakendusmääruse (EL) 2020/706, millega muudetakse 314. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002. Muudatusega lisati sanktsiooninimekirja üks isik.

ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 21. mail täpsustada lisada sanktsiooninimekirjas ühe isiku, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Täpne info isiku kohta leitav lisatud manusest.
Muudatuse ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid riigisisese õiguse alusel Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8. (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) kohaselt ning EL nõukogu määruse (EÜ) 881/2002 alusel.

Kategooriad

Arhiiv

EL Nõukogu otsustas eile pikendada ELi või selle liikmesriike ohustavate küberrünnete vastu suunatud piiravate meetmete raamistiku kehtivust kuni 18. maini 2021. Raamistik võimaldab kehtestada nimekirja alusel füüsilistele isikutele ELi liikmesriikide territooriumile sissesõidukeeldu ning füüsiliste ja juriidiliste isikute ELis asuvate rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Piiravaid meetmeid on võimalik kehtestada isikute suhtes, kes vastutavad küberrünnete läbiviimise eest, toetavad neid või on teisiti rünnetega seotud. Piiravaid meetmeid on võimalik laiendada ka nende tegevustega seotud isikutele. Hetkel ei ole ühegi isiku või üksuse suhtes piiravaid meetmeid kehtestatud, vaid selleks on loodud võimalused.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/651, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/797 piiravate meetmete kohta, millega takistada liitu või selle liikmesriike ähvardavaid küberründeid.

Muudatus jõustub 16. mail.

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee 20. aprilli otsusest teha muudatus nimetatud sanktsioonirežiimis, viis EL Nõukogu vastava muudatuse sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega lisati üks isik isikute nimekirja, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.
Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo.

Muudatuse jõustamiseks võttis EL Nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/584, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP, ning rakendusmääruse nr (EL) 2020/582, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 artikli 17 lõiget 3.


Muudatused jõustusid 29. aprillil.

EL Nõukogu otsustas 4. mail seoses inimõiguste ja õigusriigi jätkuvalt halva olukorraga Nicaraguas lisada piiravate meetmete nimekirja 6 isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/607, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1720 ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/606, millega rakendatakse määrust (EU) 2019/1716.

Muudatused jõustusid 4. mail.

Enne 8. mai 2020 kehtestatud sanktsioonid leiad siit

Viimati uuendatud 03.12.2021