Rahapesu Andmebürood ootab ees kiire kasv

1.jaanuarist 2021 alustas Rahapesu Andmebüroo (RAB) tegutsemist iseseisva asutusena rahandusministeeriumi haldusalas.
    • Jaga

04. jaanuar 2021

Tõhus rahapesu tõkestamine on Eesti riigile väga oluline ning see valdkond vajab senisest suuremat tähelepanu ja ambitsiooni. Rahapesu andmebüroo liikumine iseseisva asutusena rahandusministeeriumi haldusalasse võimaldabki vajalikku fookust suurendada ja lisaressursse kaasata. „RABi 2021. aasta eelarve ilma IT-valdkonna kuludeta on 3,1 mln eurot, seega asutuse eelarve kasvas võrreldes eelmise aastaga rohkem kui kaks korda. Praegu on RABis 32 ametikohta, alanud aastal kasvab see 47-ni ehk ka asutuse töötajate arv kasvab ligi poole võrra,“ kommenteeris rahapesu andmebüroo kiiret arengut rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross.

RABi tegevuse laiemaks eesmärgiks on osaleda rahandussüsteemi ja majandusruumi usaldusväärsuse kaitses, mis kuulub eelkõige rahandusministeeriumi haldusalasse ning toimib paremini, kui RABil tiheneb koostöö teiste finantsregulaatoritega. „Rahapesu tõkestamisel on oluline vaadata tulevikku ja otsida uusi lahendusi. RAB üks peamisi fookuseid on strateegilise andme- ja riskianalüüsi funktsiooni arendamine ning see tegevussuund on tulevikku vaadates ülioluline,“ lisas Märten Ross.

Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere peab väga oluliseks säilitada RABi ja politsei viljakas koostöö. „Rahapesuvastane tegevus saab olla tõhus ainult juhul, kui tervikahelas toimub asutuste vaheline tihe koostöö ja ühiste eesmärkide nimel töötamine, kus rahapesu andmebürool on väga oluline roll. RABist saavad menetlusüksused infot kahtlaste tehingute ja inimeste kohta, mis on uurijatele alusmaterjaliks nii kriminaalmenetluste alustamiseks kui tõendite kogumiseks. Sama oluline on vastupidine infovahetus. Õiguskaitseasutuste kogutav teave on RABile suureks abiks nii analüüsi- kui järelevalvealase tegevuses. Loome keskkriminaalpolitseis kaks uut rahapesu tõkestamisele spetsialiseerunud ametikohta, kelle eesmärgiks on omada head ülevaadet valdkonnas toimuvast ning kes on sillaks PPA ja RABi vahel,“ ütles Alavere. 

Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskuse (SMIT) sisuteenuste osakonna juhataja Väino Kiuru selgitab, et hoolimata teise haldusalasse liikumisest pakub esialgu SMIT rahapesu andmebüroole IT-teenust edasi nii nagu see on olnud tänaseni. „SMIT tagab IT-teenused selliselt, et igati toetada RABi ülesannete täitmist. Samuti jätkame koostööd IT-süsteemide arendamisel, kus partner on arendustesse kaastatud igapäevaselt,“ lisab Kiuru.

1. jaanuarist 2021 kuni uue juhi ametisse nimetamiseni täidab Rahapesu Andmebüroo juhi kohuseid analüüsiosakonna juhataja Marget Lundava. Rahapesu Andmebüroo uueks asukohaks saab Pronksi 12, kolimine jääb eeldatavalt käesoleva aasta suvesse. Kolimise täpne aeg sõltub peamiselt IT-süsteemide väljaehitamisest ja akrediteerimisest.