Lobitegevusest teavitamine

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.

Lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele leiate siit. Korduma kippuvate küsimustega ja huvide konflitki vältimise juhistega saate täpsemalt tutvuda korruptsiooniveebis

Perioodil 1.07.-30.09.2021 Rahapesu Andmebürool kohtumisi lobitegijatega ei toimunud. 

Viimati uuendatud 27.09.2021