Tegevusloa taotluse lahendab Rahapesu Andmebüroo 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. 
 
Tegevusloa taotlemisega seotud küsimuste korral palume pöörduda RAB järelevalveosakonna poole e-kirja teel info@fiu.ee või telefonil 612 3579.

Teatamiskohustus

Vastavalt majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 lõikele 6 peab ettevõtja esitama koos majandusaasta aruandega kinnituse selle kohta, et ta on täitnud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 lõigetes 1, 2 ja 5 sätestatud teatamiskohustused või et nimetatud teatamiskohustused puuduvad.

Majandusaasta aruande esitamine toimub elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis. Majandusaasta aruanne tuleb esitada äriregistrile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu (reeglina 30. juunil).

Tulenevalt sellest kontrolli, kas majandustegevuse registris on tegevusloa andmed õiged. Kui tegevusloa andmed vajavad uuendamist või tuleb andmeid lisada, esita majandustegevuse registris muutmise teade.

Tegevusloa muutmiseks vajuta nuppu „Muuda tegevusluba“, täida vajalikud väljad ning seejärel vajuta nuppu „Esita“.

Kui ettevõte sellel tegevusalal enam ei tegutse, siis esitage läbi majandustegevuse registri majandustegevusest loobumise teade, selleks vajutage tegevusloal nuppu "Esita" täieliku loobumise teade.

Viimati uuendatud 16.08.2021