Haldusaktid, ettekirjutused, sunniraha otsused ja väärteokaristused

Siit lehelt leiad RAB poolt RahaPTS 10. peatükis sätestatud väärteoasjas jõustunud lahendid ja RahaPTS 7. peatükis kehtestatud korras antud haldusaktid, ettekirjutused ja sunniraha määramise otsused

Rikkumise liik ja laad: 
Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (10.12.2018)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (18.12.2018)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (23.01.2018)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (20.03.2018)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (20.03.2018)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 94 lg 1

Lahend: 
Otsus väärteoasjas - rahatrahv 600 EUR (25.04.2019)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Vaidlustatud, otsus tühistatud Harju maakohtu poolt 14.06.2019 (VTMS § 29 lg 1 p 1)

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 88 lg 2

Lahend: 
Otsus väärteoasjas - rahatrahv 15 000 EUR (06.05.2019)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 84 lg 1; § 94 lg 1

Lahend: 
Otsus väärteoasjas - rahatrahv 400 EUR 20.05.2019

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (10.07.2019)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 13 lg 2 sätestatud riskijuhtimise mudeli kehtestamise kohustuse rikkumine, RahaPTS § 14 lg 1 sätestatud sisemiste protseduurireeglite kehtestamise kohustuse rikkuimne, RahaPTS § 14 lg 2 sätestatud sisekontrollieeskirjade kehtestamise kohustuse rikkumine, rahaPTS § 20 lg 1 p 1 sätestatud isikusamasuse tuvastamise nõuete kohustuste rikkumine ja RahaPTS § 20 lg 1 p 6 sätetatud ärisuhte seire kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (08.08.2019)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (29.08.2019)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (14.10.2019)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (16.10.2019)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (11.11.2019)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (09.12.2019)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (13.01.2020)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (31.01.2020)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (13.02.2020)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (26.02.2020)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (10.03.2020)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (18.05.2020)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine

Lahend: 
RahaPTS § 14 Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (16.06.2020)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (03.09.2020)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
KarS § 372 lg 3 - Otsus väärteoasjas

Lahend: 
rahatrahv 8000 EUR (19.11.2020)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (14.12.2020)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (14.12.2020)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 92 lg 1

Lahend: 
Kiirmenetluse otsus väärteoasjas - rahatrahv 120 eurot (19.12.2020)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (28.12.2020)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (09.03.2021)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
RSanS § 23 lg 1 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (18.05.2021)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (04.05.2021)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Rikkumise liik ja laad: 
Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine

Lahend: 
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (11.05.2021)

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuste vaidlustamise kohta: 
Puudub

Viimati uuendatud 02.06.2021